Logo Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Kielcach - Link aktywny prowadzący do strony głównej serwisu

Archiwum

Nabór na stanowisko związane z obsługą Sekretariatu Zarządu Spółki


ZR-17/PE-3/2020 Dostawa ciepłomierzy - ROZSTRZYGNIĘTE


ZS-14/TT-14/R/2020 Usunięcie awarii i remont s.c. 2 x Dn 350 w rejonie ul. Jagiellońskiej w Kielcach - ROZSTRZYGNIĘTE


ZR-9/TT-6/R/2020 „Remont budynku kotłowni przy ul. Hauke Bosaka 2A w Kielcach”- UNIEWAŻNIONE


ZS-13/TT-13/I/2020 Dostawa 3 węzłów cieplnych (ul. Klonowa 42, Zapolskiej budynek B, Sienkiewicza 48/50) - ROZSTRZYGNIĘTE


ZS-11/TT-11/I/2020- Roboty budowlane związane z budową przyłącza sieci ciepłowniczej oraz węzła cieplnego dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przyłączenie do m.s.c. węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym „C” przy ul. Lecha w Kielcach.” - ROZSTRZYGNIĘTE


ZS-9/TT-9/I/2020 Roboty budowlane związane z realizacją zadań inwestycyjnych pn.: Zad. 1 „Przyłączenie do m.s.c. węzła cieplnego w budynku mieszkalnym - wielorodzinnym przy ul. Marszałkowskiej 65 w Kielcach”. Zad. 2 „Przyłączenie do m.s.c. węzła cieplnego w budynku mieszkalnym - wielorodzinnym przy ul. Marszałkowskiej 69 w Kielcach”. Zad. 3 „Przyłączenie do m.s.c. węzła cieplnego w budynku mieszkalnym - wielorodzinnym przy ul. Marszałkowskiej 73 w Kielcach” - ROZSTRZYGNIĘTE


ZS-10/TT-10/I/2020 - Roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa osiedlowej sieci c. 2xDn300 pod ul. Warszawską w Kielcach - ROZSTRZYGNIĘTE


ZS-8/TT-8/I/2020 Roboty budowlane związane z budową przyłączy sieci ciepłowniczej oraz węzła cieplnego (ul. Klonowa i Klonowa 42 C) - ROZSTRZYGNIĘTE


ZR-5/PE-2/I/2020 roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 28,08 kWp posadowionej na dachach budynku Zarządu i budynku garażowego MPEC Kielce Sp. z o.o. przy ul. Poleskiej 37 w Kielcach - ROZSTRZYGNIĘTE


Następna »