Logo Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Kielcach - Link aktywny prowadzący do strony głównej serwisu

Korzyści

Piktogram ilustracyjny, przedstawiający trzy postacie ludzi pod jednym dachem Bezpieczeństwo – całkowite wyeliminowanie zagrożenia zatruciem się tlenkiem węgla dla obecnych użytkowników podgrzewaczy gazowych w budynkach wielorodzinnych.
Piktogram ilustracyjny przedstawiający skrzyżowane narzędzia - śrubokręt i klucz nastawny Niezawodność – regularne przeglądy, remonty i konserwacje urządzeń wytwórczych i wszystkich elementów sieci ciepłowniczej obniżają do minimum ryzyko wystąpienia awarii sieci ciepłowniczej.
Piktogram ilustracyjny przedstawiający fotel wypoczynkowy Komfort użytkowania – system podgrzewu z miejskiej sieci zapewnia dostarczenie ciepłej wody o stałej temperaturze bezpośrednio do łazienki lub kuchni, bez konieczności zajmowania przestrzeni na podgrzewacz gazowy lub elektryczny.
Piktogram ilustracyjny przedstawiający skarbonkę z wpadającą do niej monetą Konkurencyjność cenowa – koszty centralnej ciepłej wody użytkowej są porównywalne do kosztów podgrzewu gazem i dwukrotnie niższe niż użycie podgrzewaczy elektrycznych; właściciel mieszkania nie ponosi również dodatkowych opłat związanych z ew. wymianą urządzeń, ma także większą gwarancję stabilności ceny niż w przypadku innych nośników energii.
Piktogram ilustracyjny przedstawiający dłoń podtrzymującą liście rośliny Oszczędność ciepła – przy użyciu podgrzewaczy gazowych z otwartą komorą spalania (np. piecyka gazowego) nawiew powietrza z zewnątrz do mieszkania powinien być większy; dodatkowo przy dużej szczelności lokalu często następuje zassanie zimnego powietrza przez instalację wentylacyjną w łazience – co sprzyja wychłodzeniu mieszkania i ma wpływ na koszty ciepła dla jego ogrzania. 
Piktogram ilustracyjny przedstawiający sylwetkę człowieka stojącego przy budynku wielopiętrowym Wzrost wartości mieszkania – bezpieczeństwo i komfort, podnoszą wartość rynkową lokalu.