Logo Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Kielcach - Link aktywny prowadzący do strony głównej serwisu

Historia Spółki

Zdjęcie ilustracyjne przedstawiające zawory kulowe na instalacji ciepłowniczej

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kielcach kontynuuje działalność założonego w stolicy województwa świętokrzyskiego w 1967 roku Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Spółka, której udziały w całości należą do Miasta Kielce, powstała pod koniec 1991 roku. Jej zadaniem jest zaopatrywanie miasta Kielce w centralne ogrzewanie (c.o.), centralną ciepłą wodę (c.c.w.) oraz ciepło technologiczne.

Pod koniec XX wieku przedsiębiorstwo dysponowało kilkudziesięcioma lokalnymi kotłowniami oraz siecią ciepłowniczą o długości niespełna 100 kilometrów. Spółka stopniowo likwidowała koksowe i węglowe źródła niskiej emisji, rozbudowując sieć ciepłowniczą. Obecnie system, którym zarządza MPEC, ma około 150 kilometrów długości i w większości jest zasilany z Elektrociepłowni Kielce.

Dzięki środkom z WFOŚiGW oraz wsparciu z RPO WŚ spółka zmodernizowała również swoje dwa źródła ciepła. Ciepłownia Miejska przy ul. Hauke-Bosaka 2A ma efektywne energetycznie kotły produkujące energię cieplną oraz najnowocześniejsze systemy filtracyjne, które ograniczyły emisję spalin o ponad 1100 ton w skali roku.  Na miejscu kotłowni przy ul. Zapomnianej 5 został zainstalowany zautomatyzowany węzeł cieplny o mocy 6 MW. 

W ostatnich latach MPEC zainwestowało we własne źródła zielonej energii, budując przy Ciepłowni Miejskiej oraz na budynkach biurowych, mikroinstalacje fotowoltaiczne – częściowo zaspokające zapotrzebowanie Spółki w energię elektryczną.  

Wdrożone przez Spółkę nowe technologie eksploatacji, a w szczególności system telemetrii sieci ciepłowniczej, mają na celu zminimalizowanie kosztów, zapewnienie bezawaryjności dostaw oraz dostosowanie parametrów dostarczanego ciepła do zmieniających się potrzeb mieszkańców Kielc.

Standardami usług realizowanych przez MPEC Sp. z o.o. są atrakcyjność ekonomiczna, ekologia i bezawaryjność.