Logo Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Kielcach - Link aktywny prowadzący do strony głównej serwisu

Informacje ogólne

Zdjęcie ilustracyjne: nocna panorama osiedli zasilanych w ciepło przez MPEC Spółka z o.o. w KielcachMiejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zaopatruje w ciepło systemowe ponad 100 tysięcy mieszkańców Kielc, oferując ekonomiczny i ekologiczny sposób ogrzewania nieruchomości wielorodzinnych. Spółka stosuje w swojej działalności również nowoczesne rozwiązania w oparciu o OZE oraz systemy umożliwiające efektywne wykorzystanie energii cieplnej. 

Więcej informacji udzielą Państwu nasi pracownicy, którzy dokonają niezbędnych analiz i zaproponują najkorzystniejszy sposób przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej.

 Dział Analiz i Taryf MPEC Sp. z o.o.
ul. Poleska 37, 25-325 Kielce
pokoje  001 i 004
tel. +48413335121, +48413335124
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

Odwiedzając siedzibę Spółki, telefonując lub wysyłając korespondencję do Działu Analiz i Taryf MPEC Sp. z o.o. w Kielcach można:

  • otrzymać informacje na temat zawierania umów dostarczania ciepła;
  • zaktualizować treści zawartych umów – w przypadku zmian danych stron umowy – w zakresie wynikającym z zapisów umów dostarczania ciepła oraz ogólnych warunków dostarczania ciepła;
  • uzyskać informacje dotyczące odczytów liczników ciepła i wystawiania faktur;
  • zgłosić problemy dotyczące zmiany mocy zamówionej, montażu liczników ciepła, rozliczeń i płatności – w zakresie obowiązujących aktualnie przepisów prawnych, dotyczących sprzedaży energii cieplnej;
  • załatwić formalności konieczne do zawarcia umowy sprzedaży ciepła;
  • dowiedzieć się o zasadach rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepła;
  • poznać aktualne ceny i stawki opłat za ciepło;
  • uzyskać odpowiedzi na szereg pytań dotyczących ciepłownictwa.