Logo Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Kielcach - Link aktywny prowadzący do strony głównej serwisu

KOMUNIKAT w spr. dystrybucji preparatu stabilnego jodu w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

11 października 2022

 

W ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do samorządów w całej Polsce przekazane zostały tabletki zawierające jodek potasu. Jest to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

Jeżeli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poda komunikat w mediach ogólnopolskich i lokalnych. Dopiero wówczas rozpocznie się dystrybucja tabletek z jodkiem potasu. W przypadku zagrożenia skażeniem radiacyjnym będą one wydawane mieszkańcom Kielc w kilkudziesięciu punktach rozmieszczonych na terenie całego miasta. 

Na prośbę Wojewody Świętokrzyskiego przekazujemy poniżej link do broszury informacyjnej opracowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Farmaceutyczny oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

→Broszura informacyjna

→Wykaz Punktów Wydawania Tabletek Jodku Potasu