Logo Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Kielcach - Link aktywny prowadzący do strony głównej serwisu

Nabór na stanowisko elektromontera instalacji i urządzeń elektroenergetycznych

2 sierpnia 2022

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Kielcach ogłasza nabór kandydata na stanowisko elektromontera instalacji i urządzeń elektroenergetycznych. Poniżej wymagania, zakres zadań, forma zatrudnienia, wymagane dokumenty i harmonogram naboru. Kandydatów do pracy w MPEC zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia. 

Wymagania wobec kandydata:

niezbędne:

 1. wykształcenie średnie techniczne,
 2. posiadanie ważnego świadectwa kwalifikacyjnego „E” grupy 1 Urządzenia, instalacje isieci elektroenergetyczne wytwarzające,  przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:
 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV;
 • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
 • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych;
 1. doświadczenie na podobnym stanowisku, min. 3 lata; 
 2. znajomość branży elektroinstalacyjnej;
 3. umiejętność wykonywania pomiarów elektrycznych w instalacjach do 1 kV;
 4. wiedza z zakresu eksploatacji urządzeń elektrycznych;
 5. podstawowa znajomość budowy i eksploatacji układów sterowania,
 6. podstawowa znajomość obsługi komputera;

pożądane:

 • znajomość budowy i eksploatacji urządzeń fotowoltaicznych;
 • odpowiedzialność i skrupulatność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność, sumienność i komunikatywność;
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole;
 • posiadanie prawa jazdy kat. B;

Zakres wykonywanych zadań:

Wykonywanie prac eksploatacyjnych przy urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, prac kontrolno-pomiarowych oraz sporządzanie protokołów, zgodnym z aktualnym zakresem zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Forma zatrudnienia:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na 3-miesięczny okres próbny, z możliwością przedłużenia na czas określony,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, w godzinach: 700-1500 Miejsce pracy: wszystkie obiekty eksploatowane przez Spółkę na terenie miasta Kielce

Wymagane dokumenty:

 • podpisane CV,
 • podpisany list motywacyjny,
 • Świadectwo kwalifikacyjne E1
 • podpisana zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, która może być zawarta w treści CV w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”,
 • podpisana „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji w MPEC Spółka z o.o. w Kielcach” (link aktywny do pobrania pdf na dole ogłoszenia).

Harmonogram naboru:

 • termin składania dokumentów aplikacyjnych przez kandydatów do dnia 16 sierpnia 2022 r. godz. 1500

Dokumenty w formie papierowej należy składać w Sekretariacie Zarządu Spółki w Kielcach ul. Poleska 37, w kopertach opisanych: „Elektromonter urządzeń i instalacji elektroenergetycznych”.

Dokumenty w formie elektronicznej należy przesłać na adres: rekrutacja@mpec.kielce.pl (serwer MPEC Sp. z o.o. w Kielcach nie obsługuje poczty gmail). Dokumenty aplikacyjne przesyłane w formie elektronicznej powinny zawierać skan podpisanych dokumentów. Hasło zaszyfrowanego pliku należy przesłać innym kanałem komunikacyjnym np. SMS-em na nr tel. 734155307 lub 602315893.

Termin przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami – sierpień 2022 r. Rozmowy kwalifikacyjne nie będą przeprowadzane z kandydatami, których aplikacje nie spełniają wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu.

Szczegółowych informacji w sprawie naboru udziela:

Kierownik Działu Energetycznego i OZE– tel. 41 333 51 36 lub 734 155 307

Kierownik Działu Kadr i Płac – tel. 41 333 51 31 lub 602 315 893

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji w MPEC Spółka z o.o. w Kielcach (link aktywny, pdf, 407 KB)