Logo Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Kielcach - Link aktywny prowadzący do strony głównej serwisu

O Spółce

Zdjęcie ilustracyjne przedstawiające siedzibę Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach jest największym i równocześnie najnowocześniejszym dostawcą ciepła sieciowego w województwie świętokrzyskim. Spółka wykorzystuje najnowsze technologie i OZE w celu minimalizowania wpływu na środowisko przy równoczesnym maksymalizowaniu komfortu cieplnego mieszkańców.  

Spółka od 1992 roku realizuje ustawowe zadania Gminy Kielce, dbając o zapewnienie komfortu cieplnego w mieszkaniach kielczan oraz w budynkach użyteczności publicznej. Jako dostawca ciepła sieciowego, ciepłej wody użytkowej i ciepła technicznego MPEC Sp. z o.o. oferuje swoim odbiorcom niezawodność, bezpieczeństwo, ograniczenie negatywnego wpływu źródeł ciepła na środowisko oraz wysoką efektywność ekonomiczną. Gwarantem opłacalności korzystania z ciepła systemowego dostarczanego przez MPEC jest obowiązek minimalizowania kosztów, nałożony na spółkę przez Gminę Kielce, która jest jej właścicielem. Zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki taryfy dla ciepła sprzedawanego przez MPEC w Kielcach zawierają jedynie uzasadnione koszty produkcji i dystrybucji ciepła, dzięki czemu są niższe niż średnie ceny ciepła w Polsce.

farma fotowoltaiczna MPEC przy ciepłowni Hauke-BosakaSpółka dba o ekonomikę eksploatacji sieci m.in. poprzez modernizację infrastruktury, automatykę pogodową i system telemetrii, które umożliwiają śledzenie i szybkie dostosowanie parametrów ciepła do temperatur zewnętrznych i potrzeb odbiorców. Spółka wykorzystuje także cztery mikroinstalacje fotowoltaiczne, co wpływa na stabilność wysokości taryf. Ciepło systemowe oferowane przez MPEC jest najtańszym dla właściciela nieruchomości wielorodzinnej, sposobem ogrzewania w Kielcach.

Standardy te gwarantuje również funkcjonujący w Spółce Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP utworzony w oparciu o normy ISO 9001, 14001 oraz  45001. 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 39.926.500,00  PLN.