Logo Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Kielcach - Link aktywny prowadzący do strony głównej serwisu

Polityka prywatności

Wypełniają obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy iż Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Kielcach gromadzi Państwa dane osobowe w związku ze świadczeniem usług, wykonywaniem umów, wizytami na stronie internetowej www.mpec.kielce.pl oraz w celu nawiązania kontaktu mailowego lub osobistego.

Tym samym Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach, 25-325 Kielce, ul. Poleska 37, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowe prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000059291, NIP 65703009080, REGON 290523434, kapitał zakładowy: 39.756.500,00 zł w pełni opłacony (dalej MPEC), jest Administratorem Państwa danych osobowych

Polityka prywatności (pliki cookie)

Aby ułatwić korzystanie z aktualnie przeglądanej przez Państwa strony internetowej www.mpec.kielce.pl, wykorzystujemy tzw. pliki cookies. Cookies to małe jednostki danych, które przeglądarka internetowa zachowuje na twardym dysku komputera użytkownika, niezbędne do korzystania ze stron internetowych. Wykorzystywane przez nas cookies nie przechowują żadnych danych osobowych ani nie gromadzą w inny sposób osobistych informacji identyfikacyjnych. Stosujemy cookies, aby lepiej zrozumieć sposób, w jaki użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej oraz umożliwić jej sprawniejszą nawigację. Cookies mogą powiedzieć nam, czy dana osoba odwiedziła już kiedyś naszą stronę internetową, czy też jest nowym użytkownikiem. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie otrzymywania cookies, wymaga to skonfigurowania przeglądarki internetowej w sposób pozwalający na usunięcie wszystkich cookies z twardego dysku komputera, blokowanie wszystkich cookies lub też wysyłanie ostrzeżenia przed ich zapisaniem.

Po odwiedzeniu naszej strony automatycznie zbierane są informacje ogólne o użytkowniku, które nie są jednak związane z danymi osobowymi – są to np. nazwa dostawcy usług internetowych, informacje o podstronach serwisu, które użytkownik wyświetlił, data i czas odwiedzin, informacje o systemie operacyjnym i wersji przeglądarki, używanej podczas odwiedzin.

Więcej o plikach cookies (pdf, 245 KB)

Więcej o przetwarzaniu danych osobowych w MPEC Spółka z o.o.  (link aktywny)