Logo Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Kielcach - Link aktywny prowadzący do strony głównej serwisu

UWAGA! Przedłużamy termin zgłaszania prac dyplomowych do dn. 31.10.2022 KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ

5 października 2022

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Kielcach zaprasza absolwentów i studentów uczelni wyższych, którzy są autorami prac dyplomowych, projektów dyplomowych, prac licencjackich, inżynierskich lub magisterskich, których tematyka jest związana z energetyką cieplną, ochroną i inżynierią środowiska oraz odnawialnymi źródłami energii.

Zagrożenia płynności dostaw paliw energetycznych, zmieniające się dynamicznie warunki ekonomiczne, a także stały problem wpływu na środowisko naturalne sprawiają, że energetyka staje się znów podstawowym zagadnieniem zarówno w wymiarze naukowo – badawczym, jak również problemów bieżącego funkcjonowania społeczeństw. MPEC chce kreować nowe sposoby myślenia i działania w sektorze energetyki komunalnej, dlatego pragnie zainteresować tymi zagadnieniami młode pokolenie przyszłych absolwentów kieleckich uczelni. Konkurs ma na celu również popularyzowanie wiedzy z zakresu nowoczesnego ciepłownictwa i motywowanie studentów do podejmowania projektów o tematyce, związanej z energetyką cieplną i OZE.

Uczelnie lub sami autorzy prac dyplomowych mogą zgłosić je do Spółki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2022 r. do godz. 15.00 (MPEC Spółka z o.o. w Kielcach, ul. Poleska 37, 25-325 Kielce).

Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody – za zajęcie I miejsca MPEC oferuje pracę na stanowisku specjalisty. Za zajęcie II miejsca i III miejsca – nagrody pieniężne.

Regulamin  konkursu wraz załącznikami pod linkiem;

Regulamin konkursu 

 

Patronat honorowy nad organizacją przedsięwzięcia objęli:

Jego Magnificencja Rektor Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. dr hab. Stanisław Głuszek

 

 

 

https://www.mpec.kielce.pl/wp-content/uploads/2022/08/Regulamin-Konkursu-na-prace-dyplomowa-31.08.2022-r..pdf