Logo Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Kielcach - Link aktywny prowadzący do strony głównej serwisu

Przerwa w dostawach ciepłej wody

28 lipca 2022

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach informuje, iż w związku z koniecznością wykonania remontu oraz prac inwestycyjnych na sieci ciepłowniczej „Magistrala Zachód”, wystąpią przerwy w dostawach ciepła dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Przerwy wystąpią w następujących dniach:

02.08.2022 r. (1 doba)

od 23.08.2022 r. do 24.08.2022 r. (2 doby)

Osobą kontaktową w przedmiotowej sprawie ze strony Spółki jest Kierownik Magistrali Zachód Pan Wiesław Markowski tel. 602-316-320.