Logo Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Kielcach - Link aktywny prowadzący do strony głównej serwisu

Przyjazne ciepło dla Kielc – konkurs dla uczniów klas I-III

1 kwietnia 2022

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Kielcach serdecznie zaprasza nauczycieli i uczniów najmłodszych klas kieleckich szkół podstawowych do wspólnej pracy na ciepłowniczych lekcjach, a następnie pochwalenia się jej wynikami poprzez przysłanie prac na konkurs plastyczny Przyjazne ciepło dla Kielc.

Aby przybliżyć Państwu i dzieciom tematykę Przyjaznego ciepła dla Kielc  przygotowaliśmy scenariusz zajęć dydaktycznych oraz tablice, które można wyświetlić na tablicy interaktywnej lub wykorzystać do zrobienia wydruków. W prosty sposób podpowiadają jak przybliżyć uczniom takie pojęcia jak ciepło z miejskiego systemu ciepłowniczego, odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna, ciepłownia czy wymiennik. Zajęcia opierają się na dyskusji w klasie i „burzy mózgów” jako metodzie przedstawienia niektórych zagadnień. Ostatnie z tablic są poświęcone sposobom oszczędzania ciepła i ciepłej wody, trosce o środowisko i odnawialnym źródłom energii, wykorzystywanym również w ciepłownictwie.

Prace na konkurs Przyjazne ciepło dla Kielc, do którego wstępem są ciepłownicze lekcje, będziemy przyjmować do 6 czerwca 2022. Nazwiska laureatów ogłosimy 10 czerwca br. podczas VI Kieleckich Dni Energii na imprezie edukacyjnej w Parku Miejskim.

Praca zwycięzcy konkursu zdobi kalendarz MPEC na 2023 rok.

Regulamin konkursu plastycznego Przyjazne ciepło dla Kielc (pdf, 628 KB)

Lekcja ciepła – materiały do lekcji dla klas I-III  (pdf, 1,28 MB)

Kalendarz MPEC z rysunkiem laureata konkursu z 2021 r.