Logo Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Kielcach - Link aktywny prowadzący do strony głównej serwisu

Przyłączenia

Procedura przyłączenia

  • Kontakt z pracownikami MPEC Sp. z o.o. w Kielcach w celu sprawdzenia dostępności sieci ciepłowniczej

Zapytanie o możliwość przyłączenia obiektu do m.s.c. (pdf , 285 KB)

  • Złożenie wniosku (wraz z wymaganymi dokumentami) o wydanie warunków przyłączenia

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia (pdf, 314 KB) 

  • Wydanie projektu umowy przyłączeniowej do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  • Zawarcie umowy przyłączeniowej i wydanie warunków przyłączenia (załącznik do umowy),
  • Uzgodnienie i opracowanie dokumentacji technicznej,
  • Uzyskanie zezwoleń i uzgodnień na realizację inwestycji,
  • Realizacja inwestycji,
  • Odbiór końcowy inwestycji i przekazanie do eksploatacji,
  • Zawarcie umowy sprzedaży energii cieplnej i uruchomienie dostaw ciepła.

Koszty przyłączenia

Węzeł cieplny należy do MPEC Sp. z o.o. w Kielcach
koszty ponoszone przez MPEC: koszty ponoszone przez właściciela budynku:
opracowanie projektu technicznego sieci ciepłowniczej/przyłącza i układu
pomiarowo-rozliczeniowego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i dokumentami pozwalającymi na rozpoczęcie inwestycji
opracowanie projektu technicznego instalacji wewnętrznej w budynku
budowa sieci ciepłowniczej/przyłącza budowa nowej lub przystosowanie do potrzeb ciepła sieciowego
instalacji wewnętrznej w budynku
opracowanie projektu technicznego węzła cieplnego przygotowanie pod względem budowlanym pomieszczenia na węzeł cieplny
zakup i montaż węzła cieplnego wniesienie opłaty przyłączeniowej
zakup i montaż układu pomiarowo-rozliczeniowego  
Węzeł cieplny należy do właściciela budynku
koszty ponoszone przez MPEC:  koszty ponoszone przez właściciela budynku:
opracowanie projektu technicznego sieci ciepłowniczej/przyłącza i układu
pomiarowo-rozliczeniowego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami
i dokumentami pozwalającymi na rozpoczęcie inwestycji
opracowanie projektu technicznego instalacji wewnętrznej w budynku 
budowa sieci ciepłowniczej/przyłącza budowa nowej lub przystosowanie do potrzeb ciepła sieciowego instalacji wewnętrznej w budynku
zakup i montaż układu pomiarowo-rozliczeniowego przygotowanie pod względem budowlanym pomieszczenia na węzeł cieplny
  oprawcowanie projektu technicznego węzła cieplnego
  zakup i montaż węzła cieplnego   
  wniesienie opłaty przyłączeniowej