Logo Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Kielcach - Link aktywny prowadzący do strony głównej serwisu

Władze Spółki

WALNE ZGROMADZENIE
Gmina Kielce reprezentowana przez Prezydenta Miasta Kielce

RADA NADZORCZA
Mirosław Hejduk
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jan Nowak
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Kostecki
Członek Rady Nadzorczej

ZARZĄD
Arkadiusz Bąk
Prezes Zarządu