Ciepło sieciowe dla kielc

Mapa ciepła

System sieci ciepłociągów zarządzanych przez MPEC Sp. z o.o. w Kielcach ma blisko 150 kilometrów długości, w czym około 17 kilometrów to sieci magistralne. Średnice rurociągów wynoszą od ø 32 mm do ø 700 mm. Udział zaawansowanych technologicznie sieci preizolowanych w sieciach kanałowych i podziemnych wynosi obecnie około 50 %.

Kielecki m.s.c. jest monitorowany zdalnie w czasie ciągłym dzięki systemowi telemetrii. Dla jego obsługi na terenie miasta zainstalowano ponad 1100 modułów non-stop transmitujących dane parametrów przesyłanego ciepła i umożliwiających zdalne sterowanie węzłów cieplnych.

MPEC Sp. z o.o. posiada ok. 465 węzłów cieplnych oraz ok. 215 węzłów obcych. Węzły cieplne wyposażone są w regulatory pogodowe, automatycznie dostosowujące ilość ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych w budynkach do temperatur zewnętrznych.

Na koniec 2021 roku całkowita powierzchnia ogrzewanych przez MPEC budynków wyniosła ok. 3,541 mln m2, a kubatura budynków – ponad 15,555 mln m3.

 

MPEC zasila obiekty w ciepło z dwóch źródeł na terenie całego miasta.

System ciepłowniczy zasilany przez PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach opiera się na dwóch sieciach magistralnych – Magistrala Wschód i Magistrala Zachód – które w przeszłości miał charakter promieniowy. Spółka wykonała szereg połączeń sieci (m.in. w rejonie Politechniki Świętokrzyskiej, osiedla Sady, w rejonie ul. Nowy Świat i Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego) nadając mu charakter pierścieniowy, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo eksploatacji i gwarancję ciągłości dostaw. Kolejny system korzysta z ciepła produkowanego przez ciepłownię Spółki przy ul. Hauke-Bosaka 2A

 

Schemat zasięgu systemu ciepłowniczego Kielc

 

Geoportal KIELCE

System ciepłowniczy Kielc
z podziałem na źródła ciepła

Ciepłownia Hauke-Bosaka zasila: 

1/ os. Barwinek 2/ os. Ściegiennego 3/ os. Kochanowskiego 4/ Rejon Przemysłowy

 

PGE Energia Ciepła SA Oddział Elektrociepłownia w Kielcach zasila:  

5/ os. Herby 6/ Dolina Silnicy 7/ Sady 8/ os. Szydłówek 9/ os. Uroczysko I 10/ os. Uroczysko II 11/ os. Na Stoku 12/ os. Świętokrzyskie 13/ os. Słoneczne Wzgórze 14/ os. Nowy Bocianek 15/ os. Bocianek 16/ campus UJK 17/ campus PŚK 18/ os. Kościuszki 19/ Rejon Szkół i Szpitala Miejskiego 20/ Śródmieście (rejon al. IX Wieków) 21/ Rejon Targów Kielce 22/ oś. Ślichowice I 23/ oś. Ślichowice II 24/ os. Pod Dalnią 25/ os. Zapiecek i Gwarków 26/ os. Czarnów 27/ os. Jagiellońskie 28/ os. Podkarczówka 29/ Śródmieście (rejon ul. Żelaznej i Panoramicznej) 30/ os. Chęcińskie, 31/ Rejon ul. Zagórska 32/ Rejon ul. Żeromskiego 33/ os. Czarnockiego. 

Masz pytania ale nie możesz skontaktować się z nami telefonicznie? Nie wahaj się i napisz do nas!

Wyślij zapytanie